Vai ir atļauts valsts mežā nelielā daudzumā izrakt noteiktu sugu augus, piemēram, zilās vizbulītes un meža mellenājus, lai iestādītu tos savā īpašumā, kur šie augi nav sastopami? Jautā Gunta Rūjienā.

Akciju sabiedrības" Latvijas valsts meži" speciālisti skaidro, ka nelielā skaitā vienas sugas savvaļas augu – ja tie nav aizsargājami – pārvietošana būtu pieļaujama. Taču jāņem vērā – piemēram, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt papildu ierobežojumi vākt savvaļas augus. 

Tāpat jāsaprot, ka savvaļas augu pārvietošanai un sekmīgai ieaudzēšanai piemājas dārzā vai savā mežā var būt dažādi riski. Bieži vien pārstādītajā vietā vides apstākļi nenodrošina visu nepieciešamo augu tālākai attīstībai.

Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) pauž – saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 12. pantu aizliegts lasīt, noplūkt vai izrakt, audzēt, kā arī aizliegts transportēt, pārdot, dāvināt, mainīt vai kolekcionēt īpaši aizsargājamos augus vai to daļas.

Tāpēc būtiski, kādus tieši augus ir vēlme izrakt un pārstādīt. 

Lai nenodarītu postu dabai un nepārkāptu likumu, der noskaidrot, vai interesējošie augi nav īpaši aizsargājami vai ierobežoti izmantojami. 

Ja nolūkotā vieta atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, jānoskaidro, vai tajā ļauts iegūt interesējošos savvaļas augus.

Par augu izrakšanu privātā mežā jāinteresējas pie meža īpašnieka.

Uzziņa

Ministru kabineta noteikumos nr. 396 ir apkopotas Latvijas īpaši aizsargājamās sugas, to skaitā ziedaugi (6. punkts), un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts (4. punktā minēti ziedaugi).

* Informācija ar nosacījumiem īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās pieejama DAP mājaslapā: www.daba.gov.lv.