Rokdarbniece Elīna Rasa elegantu 56. izmēra cepurīti taurenīšu rakstā uztamborējusi no kokvilnas tambordiegiem.

Reklāma

Nepieciešamie materiāli


  • 100 g kokvilnas tambordiegu

  • 2,5 nr. tamboradata

Raksts.
Tehniskais raksts un apzīmējumi.

Darba gaita


• Uztamborē 5 gaisa cilpiņu pīnīti.


• Savieno pirmo un pēdējo cilpiņu, veidojot apli.


• Tālāk visa darbība notiek pa riņķi. Vajadzīgā izmēra cepurei vajadzēs paplatināt tamborējumu tik ilgi, līdz būs sasniegta puse no galvas apkārtmēra.


• Vienā aplī tamborē 10 stabiņus ar apmetumu, starp tiem veido 1 gaisa cilpiņu.


• 2. rinda: 2 stabiņi ar apmetumu un 1 gaisa cilpiņa. Tā atkārto visu apli.


• 3. rinda: 2 stabiņi ar apmetumu un 1 gaisa cilpiņa.


• 4. rinda: 2 stabiņi ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas.


• 5. rinda: 2 stabiņi ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas, tad 1 stabiņš ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas.


• 6. rinda: 2 stabiņi ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas.


• 7. rinda: 3 stabiņi ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas.


• 8. rinda: 3 stabiņi ar apmetumu un 3 gaisa cilpiņas.


• 9. rinda: 4 stabiņi ar apmetumu un 3 gaisa cilpiņas.


• Sāk veidot cepures malas pēc shēmas.


• 1. rinda: tamborē 9 stabiņus ar apmetumu un savieno ar apļa četriem stabiņiem tiem pa vidu. Tā turpina, līdz izveidojas skaista puķīte.


• 2. rinda: 1 stabiņš ar apmetumu un 2 gaisa cilpiņas, to savieno ar iepriekšējā rindā uztamborētajiem 9 stabiņiem to vidusdaļā.


• 3. rinda: tamborē 9 stabiņus ar apmetumu, savieno ar pirmās rindas 9 stabiņiem to vidusdaļā.


• 4. rinda: 1 stabiņš ar apmetumu, 2 gaisa cilpiņas, tad vēl 1 stabiņš ar apmetumu, 2 gaisa cilpiņas, ko savieno ar iepriekšējā rindā uztamborētajiem 9 stabiņiem to vidusdaļā.


• Kopumā pa apli uztamborē 24 rindas.


• Cepuri uzlaiko. Ja nepieciešams, pietamborē kādu rindu klāt.