Valdība atbalstījusi Latvijas iekļaušanos Skolu ēdināšanas koalīcijā, kas ļaus iegūt citu valstu pieredzi par veselīgas un uzturvielām bagātas skolēnu ēdināšanas programmas izveidi un praktisku ieviešanu.

Reklāma

Tāpat dalība koalīcijā nodrošinās efektīvāku informācijas apmaiņu ar citām valstīm un organizācijām par skolēnu ēdināšanas jautājumiem, tostarp par: 


  • vietējās ražotās pārtikas iekļaušanu ēdināšanā mācību iestādēs, 

  • veselīgas skolēnu ēdināšanas veicināšanu, 

  • ilgtspējīgas pārtikas ķēdes funkcionēšanu, 

  • skolēnu izglītības satura sasaisti ar ilgtspējīgu un veselīgu uzturu, 

  • pētījumiem par plaša spektra aspektiem, kas skar ēdināšanu skolās. 


Katrai koalīcijas dalībvalstij ir jāizstrādā saistību dokuments, kurā izklāstīts, kādus pasākumus valsts apņemas īstenot, lai sasniegtu koalīcijas mērķus. 

Šā dokumenta sagatavošana ir valstu pašiniciatīva, un koalīcijas dalībvalstis pašas var lemt par dokumenta saturu un īstenošanas pamatprincipiem. Piedalīšanās koalīcijā neparedz ne finanšu, ne juridiskas, ne arī cita veida saistības. 


Pašlaik Skolu ēdināšanas koalīcijai ir pievienojušās vairāk nekā 65 valstis, Eiropas Savienība, Āfrikas Savienība, kā arī vairākas starptautiskās organizācijas – Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO), Starptautiskais lauksaimniecības attīstības fonds (IFAD), Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), Starptautiskais bērnu fonds (UNICEF), Apvienoto Nāciju pastāvīgā uztura komiteja (UN Nutrition), Pasaules pārtikas programma (WFP), Pasaules veselības organizācija (WHO) un citas. 


Skolas ēdnīca. Ilustratīvs attēls.

Žurnālā "Agro Tops" septembrī lasi:

- Agronomijas zinātņu doktore Ieviņa Stūrīte par dzīvās dabas sadzīvošanu ar biznesu
- Kā šīs sezonas laikapstākļi ietekmējuši ražu un tās novākšanas procesu
- Kur Latvijā plešas lielākie kukurūzas lauki
- Lopkopība un augkopība ciešā sazobē
- Cik dārga ir kultūrmelleņu audzēšana

Žurnālu abonē šeit

"Agro Tops". 2023. gada septembra numurs.