Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā eksponēts viens no senāk datētajiem arheoloģiskajiem atradumiem Lietuvā – raga cirvis. Tas ir muzejā skatāmās Lietuvas Nacionālā muzeja izstādes "Lingbi cirvis: 13 000 gadu garantija" eksponāts. Izstādi papildina interaktīvi materiāli par šī arheoloģiskā atraduma izcelsmi un nozīmi Baltijas reģiona vēstures pētniecībā.

Raga cirvis tika uziets pavisam nejauši Biržu rajona Parupes ciemā, netālu no Lietuvas robežas ar Latviju, izstādes atklāšanā stāstīja Lietuvas Nacionālā muzeja arheoloģe Daļa Ostrauskiene. Cirvi atrada 2014. gadā, apstrādājot lauksaimniecības zemi Viļus Veckūna viensētā. Atradējiem rags likās gana iespaidīgs, tāpēc to atdeva zemes īpašniekam. Vēlāk pie Viļus Veckūna viesojās draugs no Vācijas, kurš, redzot unikālo kaula izstrādājumu, atcerējās, ka līdzīgu eksponātu redzējis Vācijas muzejā. Īpašnieks raga cirvi nodeva speciālistiem, kuri veica izpēti un noskaidroja, ka cirvis ir 13 000 gadus vecs. Pēc izpētes cirvis atgriezās pie Viļus Veckūna, kurš to nodeva Lietuvas Nacionālā muzeja krājumā. Šādi no ziemeļbrieža raga izgatavoti cirvji lietoti reģionā ap Baltijas jūru. Kaut gan savulaik plaši izplatīti, tomēr atrodami tie ir visai reti. Pirmais šāda tipa cirvis pirms vairāk nekā simt gadiem atrasts apdzīvotā vietā Norre Lingbi Dānijā, un kopš tā laika visi šāda tipa cirvji tiek dēvēti šīs vietas vārdā. 

Ziemeļeiropas reģionā ir uzieti vairāki desmiti šādu cirvju, bet Austrumbaltijas valstīs zināmi tikai atsevišķi eksemplāri: pieci šī tipa izstrādājumi vēl pirms Otrā pasaules kara uzieti bijušās Austrumprūsijas teritorijā, bet 2009. gadā pirmais šāds atradums uziets arī Latvijā. Daugavpils Novadpētniecības muzeja vadītājas vietniece zinātniskajā darbā Valentīna Slavkovska uzsvēra, ka šī izstāde ir nozīmīga dāvana muzeja 85. jubilejas gadā, jo tā pirmsākumi bija cieši saistīti tieši ar arheoloģiskajiem atradumiem, kas veidoja sākotnējo ekspozīciju.