Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sabiedrībai vērtēšanai izlikusi ziņojumu, kas tapis, balstoties uz četrus gadus ilgušo dabas skaitīšanas procesu.

Tā laikā konstatēts 670 481 ha ES nozīmes biotopu. Ziņojumā rodami arī priekšlikumi tālākai rīcībai biotopu aizsardzībai, kas, kā jau lielākoties līdzīgās situācijās, visdrīzāk varētu raisīt karstas diskusijas. Tikmēr par iedzīvotājiem liekās un nestrādājošās elektrotehnikas mūža paildzināšanu sola parūpēties "Eco Baltia vide", atklājot jaunu remontdarbnīcu, kur nonāks tā tehnika, kuru iedzīvotāji nogādājuši savākšanas punktos kā nederīgu.

Apspriešanā – biotopu kartēšanas ziņojums

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) Tiesību aktu projektu publiskajā portālā ir nodevusi publiskai apspriešanai informatīvā ziņojuma projektu "Par aizsargājamo biotopu izplatības un kvalitātes apzināšanas rezultātiem un tālāko rīcību aizsargājamo biotopu labvēlīgas aizsardzības stāvokļa nodrošināšanas un tautsaimniecības nozaru attīstības interešu sabalansēšanai". VARAM aicina no 9. līdz 23. februārim saistībā ar minēto ziņojumu iesniegt priekšlikumus. 

Informatīvā ziņojuma projekts ietver biotopu kartēšanas rezultātus, tostarp konstatējamās biotopu platības un kvalitāti, kā arī priekšlikumus tālākai rīcībai biotopu aizsardzībai.

Biotopu kartēšanas rezultāti izriet no dabas skaitīšanas procesa, kas norisinājās no 2017. līdz 2020. gadam. Šajā laikā tika apsekoti 1 244 757 ha un konstatēts 670 481 ha ES nozīmes biotopu, kas aizņem 10,3% no valsts kopējās sauszemes teritorijas.

Darbu sāk elektrotehnikas remontdarbnīca

Pagājušajā nedēļā Rumbulas "Stūraiņos" atklāta "Eco Baltia vide" elektrotehnikas remontdarbnīca "Lab!", kurā turpmāk ik mēnesi plānots saremontēt ap 200 tehnikas vienību.

Ik gadu ap 20 000 tonnu nolietotu elektroiekārtu tiek savāktas kā nederīgas. Lielākoties tie ir televizori, veļasmašīnas, kā arī mazās elektriskās ierīces. Daudzas no tām ir bojātas, tomēr ar nelielu tehnisku apkopi ir iespējams paildzināt iekārtas dzīves ciklu. Jaunajā remontdarbnīcā nonāks elektroierīces, kuras "Eco Baltia vide" nodevuši sadarbības partneri – dažādi uzņēmumi, kā arī iekārtas, ko Latvijas iedzīvotāji nogādājuši nodošanas punktos pie TC "Akropole Alfa" Rīgā un biznesa centra "Business Garden" Mārupē. 

Katra tehnikas vienība tiks izvērtēta, un tās, kuras ir iespējams salabot, lai dotu tām otru dzīvi, nonāks labošanas centrā. Salabotās iekārtas tiks nodotas labdarībai un tirdzniecībai.

Saskaita vairāk nekā 10 000 putnu

Janvāra beigās Ornitoloģijas biedrības rīkotajā akcijā "Ziņo par putniem dārzā" pie barotavām 278 vietās Latvijā novēroti 10 294 putni, kas pārstāv 56 putnu sugas.

Visdaudzskaitlīgāk šoziem ziņots par lielo zīlīti (2154 putni), lauku zvirbuli (1863 putni), zaļžubīti (750 putni), mājas zvirbuli (649 putni), dzelteno stērsti (513 putni), svilpi (501 putns), zilzīlīti (421 putns), pelēko vārnu (363 putni), mežapīli (334 putni) un sīli (159 putni).

Trūkst izpratnes par ekomarķējumu

Iedzīvotājiem joprojām trūkst izpratnes par to, kā atpazīt ekomarķējumu, un daļēji tajā var vainot arī negodīgu uzņēmējdarbības praksi jeb zaļmaldināšanu. Līdztekus tam arī patērētāju pieprasījums pēc ekoloģiskiem produktiem nav tik liels, lai veicinātu lauksaimnieku interesi veikt produktu bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju. Pie šādiem secinājumiem eksperti nonāca kampaņas "Ejam dillēs!" ietvaros rīkotajā diskusijā "Ekomarķējumi – ko tie nozīmē un kā tos atšķirt?".

Publikācija sagatavota ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu atbild AS "Latvijas Mediji".

 Latvijas Vides aizsardzības fonds.
"Zaļā Latvija".